Menu

Ungdom

       Fodbold er for alle, nogle spiller for sjovt

                    og andre er mere seriøse

NBSIF Fodbold Ungdom tilbyder fodbold for drenge og piger i alderen 5 år og op til 18 år. Vi forsøger, at give alle spillere en mulighed for at spille fodbold, uanset om det er fodbold for sjov eller det er lidt mere seriøst.

Klubben råder over 1 kunstgræsbane samt 7 græsbaner

Der er over 75 frivillige trænere og ledere i fodboldungdom

 

KONTINGENT

Kontingentsatser kan findes under "Tilmelding".

Håndtering af kontingenter

Indmeldelse og kontingentbetaling:  Medlemmet indbetaler kontingentet via NBSIF's hjemmeside  ved sæsonstart, senest ved turnerings- / stævnestart. Et nyt medlem i en aktivitet har ret til at prøvetræne 3 gange inden en indmeldelse foretages, og herefter betales kontingentet for sæsonen.

 

Rykkerprocedure for inddrivelse af kontingenter

Hvis kontingentet senest en måned efter sæsonstart ikke er indbetalt, rykker den årgangsansvarlige for indbetaling. Herefter har de én uge til at indbetale kontingentet, og er det ikke indbetalt, hjemsendes medlemmet med flg. besked:

Betaling skal finde sted inden 8 dage. Såfremt betaling ikke er modtaget rettidigt, er medlemmet ikke længere velkommen i klubben (hverken til træning, til stævner eller turneringskampe).

 

DBU'S 10 FORÆLDREBUD

1. Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.

2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din egen datter eller søn.

3. Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

4. Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.

7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.

9. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætning for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!