Menu

Ungdom

 

Fodbold Ungdom deltager med hold i stort set alle årgange. På drengesiden er der i de ældste årgange samarbejde med Bramdrupdam i form af FC Kolding Nord. På pigesiden er Kolding Nord samarbejdet også etableret i årgang 2003.

 

KONTINGENT

Kontigentsatser kan findes under "Tilmelding".

 

Håndtering af kontingenter

Indmeldelse og kontingentbetaling: Kontingentet fastsættes af den enkelte aktivitet i henhold til det godkendte budget. Medlemmet indbetaler kontingentet via NBSIF's hjemmeside ved sæsonstart, senest ved turnerings- / stævnestart. Et nyt medlem i en aktivitet har ret til at prøvetræne 3 gange inden en indmeldelse foretages, og herefter betales kontingentet for sæsonen.

 

Rykkerprocedure for inddrivelse af kontingenter

Hvis kontingentet senest en måned efter sæsonstart ikke er indbetalt, rykker den årgangsansvarlige for indbetaling. Herefter har de én uge til at indbetale kontingentet, og er det ikke indbetalt, hjemsendes medlemmet med flg. besked:

Betaling skal finde sted inden 8 dage. Såfremt betaling ikke er modtaget rettidigt, er medlemmet ikke længere velkommen i klubben (hverken til træning, til stævner eller turneringskampe).

 

DBU'S 10 FORÆLDREBUD

1. Mød op til træning og kamp - dit barn ønsker det.

2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare til din egen datter eller søn.

3. Giv opmuntring i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

4. Respekter trænerens brug af spillere - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.

7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.

9. Vis respekt for arbejdet i klubben - bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætning for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold - ikke dig!