Menu

Kontingentsatser

Der opkræves ½ årlig kontingent for udendørs på græs forår/efterår:

U6-U7-U8-U9 piger og U5-U6-U7-U8 drenge - kr. 375,-

U11-U12 piger og U9-U10 drenge - kr. 425,-

U14 piger og U11-U12 drenge - kr. 475,-

U16 piger og U13-U14 drenge - kr. 525,-

U15 drenge - kr. 575,-

U16-U17-U19 drenge - kr. 650,-

 

Vintersæson:

Alle yngre årgange, der træner indendørs én gang i ugen betaler kr. 350,- for at spille indendørs og ældre årgange, der træner og deltager i stævner/turneringer indendørs og/eller på kunstgræsbane, betaler kr. 550,-.

 

Håndtering af kontingenter:

Indmeldelse og kontingentbetaling: Kontingentet fastsættes af den enkelte aktivitet i henhold til det godkendte budget. Medlemmet indbetaler kontingentet via NBSIF's hjemmeside ved sæsonstart, senest ved turnerings- / stævnestart. Et nyt medlem i en aktivitet har ret til at prøvetræne 3 gange inden en indmeldelse foretages, og herefter betales kontingentet for sæsonen.

 

Rykkerprocedure for inddrivelse af kontingenter:

Hvis kontingentet senest en måned efter sæsonstart ikke er indbetalt, rykker den årgangsansvarlige for indbetaling. Herefter har de én uge til at indbetale kontingentet, og er det ikke indbetalt, hjemsendes medlemmet med flg. besked:

Betaling skal finde sted inden 8 dage. Såfremt betaling ikke er modtaget rettidigt, er medlemmet ikke længere velkommen i klubben (hverken til træning, til stævner eller turneringskampe).