Menu

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i NBSIF

 

29. september kl. 19.00-21.00

Hallen på Lyshøjskolen - Lyshøj Allé 1 - 6000 Kolding. 


Generalforsamlingen afvikles i henhold til de gældende anbefalinger fra myndighederne, og for at kunne deltage i generalforsamlingen kræver det således en tilmelding. Tilmelding skal ske via nedenstående link senest den 25. september.

Tilmeld generalforsamling 

Hvis du har nogle emner du gerne vil drøfte eller forslag til ændringer i foreningens vedtægter, skal du skrive til Søren Nielsen med dine ønsker eller forslag senest den 22. september. Du kan skrive på snisni@outlook.com.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  • Valg af dirigent.
  • Aflæggelse af beretning.
  • Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.
  • Behandling af indkomne skriftlige forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    1. I henhold til vedtægterne gælder følgende valgprocedure:

Formand vælges i lige år for en toårig periode. (Ny formand skal vælges idet Palle Uglebjerg ikke genopstiller)  
Kasserer vælges i ulige år for en toårig periode.
Sekretær vælges i ulige år for en toårig periode

  • Valg af to revisorer for et år samt en revisorsuppleant for et år.
  • Eventuelt

 Vi glæder os til at se jer til generalforsamlingen.

Venlig hilsen
NBSIF Bestyrelse