Menu

Værdigrundlag

undefined

Nr. Bjært/Strandhuse Idrætsforening er et attraktivt og trygt samlingssted for et bredt udbud af fritidsaktiviteter i lokalsamfundet.

Vi bygger på:

  • Et forpligtende fællesskab blandt alle medlemmer, ledere, forældre og trænere
  • Frivilligt arbejde
  • Breddeidræt

Vi lægger vægt på:

  • Det er sjovt at være med
  • Foreningslivet er præget af åben dialog, en god omgangstone, tolerance og ligeværd
  • Der er et godt samarbejde, herunder forældresamarbejde, med fælles ansvar og gensidig respekt
  • Skabe kvalitet og engagement, samt viljen til at give alle i foreningen gode oplevelser, både sportsligt og socialt
  • Alle har mulighed for indflydelse