Menu

Kontingent

 

Kontigentsatser kan findes under "Tilmelding"

 

Håndtering af kontingenter:

Indmeldelse og kontingentbetaling: Kontingentet fastsættes af den enkelte aktivitet i henhold til det godkendte budget. Medlemmet indbetaler kontingentet via NBSIF's hjemmeside ved sæsonstart, senest ved turnerings- / stævnestart. Et nyt medlem i en aktivitet har ret til at prøvetræne 3 gange inden en indmeldelse foretages, og herefter betales kontingentet for sæsonen.

 

Rykkerprocedure for inddrivelse af kontingenter:

Hvis kontingentet senest en måned efter sæsonstart ikke er indbetalt, rykker den årgangsansvarlige for indbetaling. Herefter har de én uge til at indbetale kontingentet, og er det ikke indbetalt, hjemsendes medlemmet med flg. besked:

Betaling skal finde sted inden 8 dage. Såfremt betaling ikke er modtaget rettidigt, er medlemmet ikke længere velkommen i klubben (hverken til træning, til stævner eller turneringskampe).