Menu

Økonomi

 

NBSIF anvender Conventus-systemet til kalender, addressebog, medlemsregistrering og kontingentindbetaling.

 

ØKONOMISTYRING

1. Generelt

NBSIF er en flerstrenget idrætsforening med et antal selvstændige afdelinger (idrætsgrene). De enkelte afdelinger benævnes i regnskabsmæssig sammenhæng som aktiviteter.

 

2. Regnskabsprincip

De enkelte aktivitetsformænd er ansvarlige for egen aktivitet. Der udarbejdes et separat regnskab pr. aktivitet, som efterfølgende samles i et centralt foreningsregnskab. Foreningskasseren overvåger løbende regnskabet i forhold til budgettet for de enkelte aktiviteter og for foreningen som helhed og gør opmærksom på væsentlige afvigelser.

 

3. Budget

Hovedforeningens samlede budget er baseret på de enkelte aktiviteters individuelle budgetter, som udarbejdes efter retningslinier aftalt i foreningens bestyrelse.

De enkelte aktiviteter fremsender budget i henhold til kontoplan hvert år senest den 8. januar.

 

4. Fakturering

NBSIF fakturaadresse:

Nr. Bjært Strandhuse Idrætsforening

Lyshøjallé 1, 6000 Kolding

 

Bank:

Vestjysk bank, reg. nr. 7392, kontonr. 1070 8078 46

 

Fakturaer:

Fakturaer fremsendes til kasseren med påtegning af, hvem der har bestilt samt hvilken aktivitet, der er tale om. Hvor muligt fremsendes regninger pr. mail til bogholderi@nbsif.dk

 

Udskrivning af fakturaer:

Kasseren udskriver og fremsender fakturaer på ydelser fra NBSIF.

 

5. Kontingent (registering af hold, stævner og trænere)

Kasseren opretter alle hold, stævner og trænere i foreningens IT-program Conventus.

Kontingentbetalinger foretages efterfølgende af de enkelte medlemmer på Conventus online betaling (link via NBSIF-hjemmesiden). Betaling for deltagelse i stævner håndteres på samme vis.

De enkelte aktiviteter er ansvarlige for, at alle, som deltager i de enkelte aktiviteter/stævner, også betaler kontingent. Denne opfølgning foretages i tæt samarbejde med kasseren.

 

6. Indbetalinger / udbetalinger

Alle ind- og udbetalinger foretages via foreningens bank med angivelse af afsender samt hvad beløbet dækker.

Trænergodtgørelse udbetales i henhold til modtagne lister attesteret af aktivitetsformændene.

Refundering af kontantkøb foretages på basis af bilag attesteret af aktivitetsformanden.

 

Vi bruger cookies til brugeroplevelsen via Google Analytics service
Luk